BCC vs BRG Dream11 | BCC vs BRG Dream11 Team | BCC vs BRG Dream11 Prediction | BCC vs BRG Playing11 | BCC vs BRG ECN Czech Super Series T10

Dream11

BCC vs BRG Dream11 | BCC vs BRG Dream11 Team | Dream11 Prediction | Playing11 | ECN Czech Super Series T10


Match Detail

Date : 12 July 2020

Time : 6.30 PM

ECN Czech Super Series T10 12 JULY 2020


Probable Playing11

BCC

Sazib Bhuiyan, Zahib Mahmood, Ali Waqar, Waheed-ur-Rehman, Saurabh Kakaria , Saqlain Saqib Mukhtar, Muhammad Nabeel, Abul Farhad, Javed Iqbal, Ravindra Singh Bist, GM Hasanat

BRG

Ushan Gunathilake, Vikram Padigala, Somshekhar Banerjee, Saquib Sadiq, Anthony Francis, Rahat Ali, Somsuvro Basu , Tripurari Kanhya Lal, Naveed Ahmed, Dylan Steyn, Sandeep Tiwari


Squad

BCC

PR Jagtap, M Usman, GM Hasnat, M Zubair, M Nabeel, W ur-Rehman, W Sardar Khan, A Javed, S Kakaria and H Hassan , S Saqib Mukhtar, Z Mahmood, I ul-Haq, J Iqbal, R Singh Bist, A Farhad, S Bhuiyan, R Sharma, A Waqar

BRG

Anthony Francis, Saquib Sadiq, Rohit Ogale, Rahat Ali, Sumsuvro Basu, Vikram Padigala, Sandeep Tiwari and Arun Mathew , Amit Vyas, Ushan Gunathilake, Dylan Steyn, Somesekhar Banerjee, Naveed Ahmed, Tripurari Kanhya Lal, Balu Babukuttan


Dream11 Team

Updates Our New Telegram Channel Joint Now