PSV vs PBVA Dream11 | PSV vs PBVA Dream11 Team | PSV vs PBVA Dream11 Prediction | PSV vs PBVA Playing11 | PSV vs PBVA ECN Czech Super Series T10

Dream11

PSV vs PBVA Dream11 | PSV vs PBVA Dream11 Team | Dream11 Prediction | Playing11 | ECN Czech Super Series T10


Match Detail

Date : 11 July 2020

Time : 1.00 AM

ECN Czech Super Series T10 , 11 July 2020


Probabale Playing11

PSV

Vyshakh Jagannivasan, Parth Bhalodiya, Farooq Abdullah Shaik, Ghanshyam Kumar, Karthik Ekambaram, Suhaib Wani, Santhosh Reddy Bemmireddy, Satyajit Sengupta, Kranti Venkataswamy, Prasannaa Ganesan, Neeraj Tyagi

PBVA

Pradeep Balkrishnan, Pradeep Gangappa, Sabawoon Davizi, Jafar Stooman, Sagar Madhireddy, Kushagra Bhatnagar , Honey Gori, Divyendra Singh, Jahanur Hoque, Andrew Sim, Uday Gali


Squad

Prague Barbarian Vandals

Honey Gori, M Sai Vandrasi, Pankaj Kumar, Uday Gali, Pradeep Gangappa, Sagar Madhireddy, Birendra Kumar and Kushagra Bhatnagar , Divyendra Singh,

Sabawoon Davizi, Jahanur Hoque, Andrew Sim, Pradeep Balakrishnan, Shantanu Kulkarni, Jafar Stooman

PSV

Farooq Abdullah-Shaik, Santhosh Reddy, Vineet Mahajan, Neeraj Tyagi, Ashok Kumar Reddy, Suhaib Wani and Kranthi MV , Ghanshyam Kumar,

Parth Bhalodiya, Karthik Ekambaram, Prasanna Ganesan, Satyajit Sengupta, Vysakh Jagannivasan, Shobit Bhatia


Dream11 Team

Fast Updates Join Our New Telegram Channel Joint Now